plywak


Id do treci

Regulamin zaj耩 w wodzie FIRMY PΧWAK

1) Uczestnictwo w zaj璚iach jest mo磧iwe po wczeniejszym zapisaniu si do grupy,na okrelony dzie i godzin u wlaciciela Firmy P造wak-p.Malgosi lub u koordynator闚 nauki p造wania osobicie lub pod numerem tel.601409645 mailem-malwar@onet.pl.

2) Zaj璚ia dedykowane s dla dzieci od 6 miesi鉍a 篡cia-do grup treningowych/zaj璚ia w grupach dziecko+rodzic,nauka, doskonalenie plywania,treningi sportowej.

3) Zaj璚ia z nauki i doskonalenia plywania w Firmie P造wak odbywaj si w cyklu rocznym tj.wrzesie-czerwiec 2014r. i zako鎍zone sa testami sprawdzaj鉍ymi.

4) 1 semestr-20 zaj耩 lekcyjnych trwaj鉍ych 45 minut, platnych w 2 ratach.

5) Uregulowanie 1 raty/przy zapisie/ i 2 raty stanowi podstaw do uczestnictwa w zaj璚iach.

6) Uczestnik jest zobowi頊any do uiszczenia 1 i 2 raty.

7) 2 rata w kursie 20-lekcyjnym p豉tna jest w terminie 13-20 pa盥ziernika 2013r./wszelkie op霩nienia w platnociach nale篡 uzgadnia z tygodniowym wyprzedzeniem z w豉cicielem Firmy P造wak.

8) Ka盥y uczestnik zaj耩 ma mo磧iwo odrabiania zaj耩 po wplacie 2 raty od 31 pa盥ziernika 2013r.

9) Odrabianie zaj耩 mo磧iwe jest od 2 nieobecnoci z powodu choroby.Nale篡 jednak wykorzysta t mo磧iwo przed zako鎍zeniem danego semestru.Termin odrabiania zaje nale篡 uzgodni tydzie wczeniej z wlacicielem firmy osobicie lub telefonicznie.

10) Odrabianie zaj耩 mo磧iwe jest tylko w grupach ,w kt鏎ych istniej wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.

11) W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecnoci i nie przyjdzie na zaj璚ia bez uprzedzenia o tym fakcie ,traci uprawnienia do odrabiania tych zaj耩.

12) Nie ma mo磧iwoci przepisania niewykorzystanych zaj耩 na nast瘼ny semestr.Zaj璚ia nieodrobione bez wzgl璠u na przyczyn przepadaj i nie nale篡 si za nie zwrot pieni璠zy.

13) Ka盥e dziecko na zaj璚ia z plywania powinno posiada: czepek, klapki, r璚znik.

14) Zaj璚ia mog by fotografowane i filmowane.Firma P造wak zastrzega sobie mo磧iwo do wykorzystania zgromadzonych materialow w celach marketingowych.Uczestnik zaj耩 owiadcza ,i wyra瘸 zgode na wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowo-reklamowych.

15) Uiszczenie op豉ty jest jednoznaczne z akceptacj regulaminu.

16) Firma P造wak zastrzega sobie prawo do interpretacji powy窺zego regulaminu.

Start | Nauka | Doskonalenie | Galeria | Cennik | Wyjazdy | Kontakt | Mapa witryny


* * *
Basen blisko Ciebie. Profesjonalne szko造 i nauka p造wania dla dzieci w Poznaniu

Powr鏒 do treci | Wr鵵 do menu g堯wnego